Dobrý učitel je na roztrhání

Snad každý učitel je v dnešní době tak trochu i přetížený a přepracovaný zároveň, a to alespoň v případě, že je to dobrý učitel, neboť takový člověk by se pro své žáky a pro jejich blaho mohl doslova roztrhat, což v první řadě znamená výdej velkého množství sil a také nemalou investici času do rozvoje a výuky jemu svěřených dětí. Zkrátka, udělat z tlupy primátů lidi na úrovni není žádná legrace a jen tak někdo to nezvládne.

Jak se nezbláznit a splnit úkol

No a teď si představte, že takto vytížený člověk, který už koncem roku sotva dýchá, by měl ještě pro své milované žáky organizovat školní výlety, které by měly být přinejmenším tak dokonalé, aby se na ně dětem vůbec chtělo jet. To je další velice náročnýúkol, a proto není divu, že se mu mnoho kantorů právě z nedostatku sil snaží vyhnout. Ovšem nedat dětem příležitost poznat se také jinak, v neformálním prostředí, by byla věčná škoda, a proto je ideálním řešením svěřit organizaci takové akce profesionálům na slovo vzatým, pro které není nejmenší problém pracovat s mladými lidmi, ani jim sestavit smysluplný program na míru.